บ้านจะราคาถูกเหมือนรถมือสอง ประเทศจะเปลี่ยนไปเมื่อ ‘เด็กเกิดน้อยลง’

สิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ประชากรเกิดน้อยลงและประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

5 min read

รู้จัก ‘Degrowth’ แนวคิดที่บอกให้เราลดความเจริญลง เพราะการเติบโตจากทุนนิยมกำลังนำไปสู่ความสูญสลาย

เศรษฐกิจยุคหลังทุนนิยมควรเป็นอย่างไร ทำความรู้จัก Degrowth แผนการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรส่วนเกินในประเทศร่ำรวย เพื่อนำเศรษฐกิจกลับสู่ความสมดุลของโลก