บ้านจะราคาถูกเหมือนรถมือสอง ประเทศจะเปลี่ยนไปเมื่อ ‘เด็กเกิดน้อยลง’

สิ่งที่จะตามมาหลังจากที่ประชากรเกิดน้อยลงและประเทศเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

5 min read