เพราะไม่มีใครย้อนกลับไปแก้ไขความผิดพลาดในอดีตได้ มนุษย์จึงต้องรู้จักปล่อยวางและให้อภัย

หลายคนสามารถให้อภัยคนอื่นได้เพื่อบรรเทาความรู้สึกโกรธเคืองหรือเสียใจ แต่เมื่อถึงคราวต้องให้อภัยตัวเองกลับพบว่า ทำไมถึงได้ยากเหลือเกิน

4 min read

เรียนรู้ที่จะให้อภัย ถ้าไม่อยากกลายเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้น

เพราะจิตใจที่กระวนกระวายจน ย่อมหาความสงบสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ได้

3 min read