“ลงมือทำอะไรบ้าง ดีกว่ารอให้โลกร้อน” Too Young to Die เพจที่ชวนคนไทยกอบกู้สิ่งแวดล้อม

“ถ้าเราปล่อยคาร์บอนออกไปเรื่อยๆ ในชั้นบรรยากาศ ปล่อยให้อุณหภูมิโลกเพิ่มมากขึ้นกว่า 1.5 องศาเซลเซียส สภาพอากาศจะเสียหายถาวร ”

7 min read