กราฟฟิตี้ ศิลปะข้างถนนที่สะท้อนสังคมในปัจจุบัน

สีสเปรย์ที่พ่นทับลงบนกำแพงและสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ เป็นผลงานศิลปะแขนงหนึ่งที่คอยทำหน้าที่บันทึกเรื่องราว และความเป็นไปในสังคม ณ ช่วงเวลานั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

7

สาส์นจากมนุษย์ถึงไวรัสโคโรนาที่จารึกไว้บนผนังกำแพงทั่วโลก

รวมภาพกราฟฟิตี้สะท้อนความในใจของศิลปินบนท้องถนนทั่วโลกที่มีต่อโรคโควิด 19

14

ส่งต่อพลัง ความหวัง และกำลังใจ ผ่านผลงานสตรีทอาร์ตจากทั่วโลกในช่วงโควิด-19

10 ผลงานสตรีทอาร์ตจากความตั้งใจของศิลปินผู้สร้างสรรค์ ที่ต้องการใช้ความสามารถส่งต่อพลัง ความหวัง และกำลังใจให้ทุกคนในช่วงโควิด-19

10 min read