‘เกลียดแรกพบ’ (Hate at First Sight) ฉันโดนเกลียดอยู่หรือเปล่า? เธอหมั่นไส้ฉัน แล้วมา follow ฉันทำไม?

ความรู้สึกที่ว่าทุกคนกำลังเกลียดเรา บางครั้งมันอาจมีที่มาจากสิ่งที่เรียกว่า Cognitive distortions หรือ กระบวนการรับรู้อัน ‘บิดเบือน’

3 min read