“นรกคือคนอื่น” ฌ็อง-ปอล ซาร์ตร์ บอกว่า เราแผดเผาตัวเองจนมอดไหม้ จากฟอนไฟในคำพิพากษาของคนอื่น

นรกของคุณมีหน้าตาอย่างไร? สำหรับ ฌ็อง-ปอล ซาร์ตร์ (Jean-Paul Sartre) นักปรัชญาสายอัตถิภาวนิยม (Existentialism) เขาบอกว่า “นรกคือคนอื่น”

8 min read