‘เฮนรี เดวิด ธอโร’ นักเขียนรักสันโดษ ผู้ใช้กระท่อมกลางป่าเป็นสถานที่ทำความเข้าใจธรรมชาติและเสรีภาพ

เยือนกระท่อมกลางป่าของเฮนรี เดวิด ธอโร ผู้เขียนวรรณกรรมเรื่อง ‘วอลเดน’ 

หากโลกนี้ไม่มีเงินตรา แท้จริงแล้วมนุษย์ทำงานเพื่ออะไร?

สำรวจความหมายที่แท้จริงของการทำงานที่จะเข้ามาเติมเต็มจิตวิญญาณของการเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์

1 min read