ทำไมตัวเลขฮินดูอารบิกถึงเขียนแบบนี้? เรื่องราวของรูปร่าง 0-9 ที่ไม่ได้เกิดจากจำนวนมุม

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของตัวเลขฮินดูอารบิกทั้งสิบผ่านประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์

5 min read