“ความหวังผลิบานเป็นนิรันดร์ในจิตใจมนุษย์” หวังอย่างไรให้มีหวังในโลกที่ความหวังถูกทุบทำลาย?

ในโลกที่ความหวังถูกฉกฉวยเอาไป หันไปทางไหนก็ได้แต่ส่ายหน้าทอดถอนใจ หลายคนพูดประโยค “มองไม่เห็นความหวัง” วันละหลายครั้ง การค้นหาความหวังให้เจอในภาวะเช่นนี้จึงน่าจะเป็นสิ่งสำคัญในการประคับประคองชีวิตและจิตใจ

10 min read