ความเป็นมนุษย์ยังคงมีอยู่ไหม ในโลกเทคโนโลยีดิจิทัล

“เรากำลังจะกลายเป็นเครื่องจักร เพราะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในมือของตัวเอง”

3 min read