อิคิไก: “เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?”

“วันนี้คุณมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไร?” ถ้าคำตอบมีเพียงความว่างเปล่า เราอยากแนะนำให้คุณรู้จัก ‘อิคิไก’

5 min read