เล่าเรื่อง ‘อีสาน’ ผ่านผืนผ้าและงานศิลปะสุดอลังการ ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ท่องแดนอีสาน ผ่านความงดงามของ ‘ผืนผ้า’ ท้องถิ่น ในงาน ‘ตำหูก แต้มผ้า เล่าอีสาน ผ่านสิ่งทอ’ ที่จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2562

5 min read