นายสั่งมา… ‘ฌาแวรต์’ แห่ง Les Misérables (เหยื่ออธรรม) ตัวละครผู้เป็นตัวแทนของ ‘เจตจำนงอันแข็งทื่อ’

ฌาแวรต์นายตำรวจที่หมกหมุ่นอยู่กับการบังคับใช้กฎหมาย ผู้ไม่เคยตระหนักและสงสัยเลยว่า สิ่งที่เขาเชื่อถืออยู่นั้น สุดท้ายแล้วมันอาจนำมาสู่ความผิดพลาดอันใหญ่หลวง

8 min read