สีนี้เหมาะกับห้องไหน? เคล็ดลับจับคู่ ‘สี’ กับ ‘ห้อง’ ตัวช่วยแต่งบ้านให้น่าอยู่ด้วยจิตวิทยา

ข้อควรรู้ฉบับกระชับเพื่อการเลือกใช้สีแต่งห้อง โดย ผู้เขียนหนังสือ The Little Book of Colour

5 min read