สำรวจ ‘จักสานใบเตย’ และ ‘น้ำมันชายหยาด’ ของล้ำค่าที่ปู่ย่ามอบให้คนเกาะยาวใหญ่

ชวนมาสำรวจการทำ ‘จักสานจากใบเตย’ และ ‘น้ำมันชายหยาด’ ภูมิปัญญาของชาวเกาะยาวใหญ่ที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น

5 min read

สำรวจ ‘เกาะยาวใหญ่’ ความงามของชุมชนประมงมุสลิม ที่ไม่มีใครพรากไปได้

ชวนล่องใต้ไปสำรวจ ‘เกาะยาวใหญ่’ และชุมชนประมงมุสลิมที่ยังดำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของพวกเขาบนเกาะแห่งนี้

5 min read