อิสราเอล-ปาเลสไตน์ มองความขัดแย้งผ่านจุดร่วมทางศาสนา เมื่อศรัทธาเกิดตั้งแต่ใน ‘ครัว’

ภายใต้การปะทุขึ้นอีกระลอกของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอล-ปาเลสไตน์ becommon พาไปรู้จักหลักการการกินของชาวยิวที่เรียกว่า ‘โคเชอร์’ (Kosher) ที่มีหลักการบางอย่างใกล้เคียงกับอาหาร ‘ฮาลาล’ (Halal) ของชาวมุสลิม

8 min read