ลากอม: ปรัชญาสวีดิชที่ปรับชีวิต “ล้นๆ” ให้ ‘กลมกล่อม’

“ลากอม” ปรับไลฟสไตล์ให้กลมกล่อม ไม่มากไป ไม่น้อยไป ใช้ชีวิตให้พอดีที่สุด! ‘Not too little, not too much. Just right.

4 min read