เช็กลิสต์! ตรวจสอบ ‘ภาวะผู้นำ’ ว่าผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร?

เช็กลิสต์เพื่อตรวจสอบภาวะผู้นำทั้งของตัวเอง และคนที่เรากำลังเป็นผู้ตามของเขาอยู่

2 min read

หนทางหมื่นลี้ เริ่มต้นที่ก้าวแรก เหตุผลที่ผลงาน ‘100 วันแรก’ คือเรื่องสำคัญของการเป็นผู้นำ

‘100 วัน’ อาจเป็นแค่ช่วงขณะสั้นๆ ของการดำรงตำแหน่งผู้นำที่กินระยะเวลาหลายปี แต่นั่นคือช่วงเวลาที่พวกเขาจะแสดงศักยภาพของตนให้ประจักษ์ สร้างความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถนำทุกคนผ่านพ้นวิกฤตไปพร้อมกัน

8 min read