สำรวจเบื้องหลัง ‘เวทีนางงาม’ ว่ายังจำเป็นอย่างไร ในโลกที่มีผู้คนหลากหลาย 

สำรวจที่มาที่ไปของเวทีประกวดนางงาม และเหตุผลที่ยังทำให้ดำรงอยู่ แม้โลกเต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คน 

5 min read