เมื่อแม่ไม่ใช่ยอดมนุษย์ แต่เป็นคนธรรมดาที่เห็นแก่ตัวเองบ้างก็ได้ โดยไม่ต้องรู้สึกแย่ 

เมื่อการเป็นแม่คนไม่ได้มีแค่ความโรแมนติก คนเป็นแม่จึงร้องไห้ได้ ผิดพลาดได้ โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิด 

3 min read