“คนจำนวนมากถูกสังคมปฏิเสธ” สบตา ‘ชุมชนคลองเตย’ ผ่านมุมมองของคนนอกและบันทึกของคนใน

‘คลองเตย’ หลายคนนึกถึงสลัมและเข้าใจว่าเป็นนรกมากกว่าสวรรค์ แต่ความจริงแล้วคลองเตยเป็นแบบนั้นจริงหรือ?

4 min read