ถ้าย้ายไปกลุ่มประเทศ ‘นอร์ดิก’ เราจะได้กินอะไร? รู้จักปรัชญาการกินที่เชื่อว่าชีวิตที่ดีควรเป็นของทุกคน

กลุ่มประเทศ ‘นอร์ดิก’ น่าจะเป็นหมุดหมายปลายทางของใครหลายคนเมื่อคิดจะย้ายประเทศ แต่ถ้าย้ายไปจริงๆ เราจะได้กินอะไร? รู้จักปรัชญาการกินที่เชื่อว่าชีวิตที่ดีควรเป็นของทุกคน

7 min read