ฟิสิกส์ควอนตัมบอกว่า ในทางทฤษฎี ไม่มีสิ่งใดเป็นความว่างเปล่า …แด่นักต่อสู้ผู้ทำให้ดินแดนนี้ไม่ว่างเปล่า

เพียงแค่เรามองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างไม่ได้หมายความว่าพื้นที่นั้นๆ ว่างเปล่า เพราะอย่างน้อยสิ่งที่ดำรงอยู่คือ ‘พื้นที่’

7 min read