ล้างมือบ่อยไม่ได้เป็น ‘OCD’ เสมอไป เข้าใจโรคย้ำคิดย้ำทำที่มักถูกพูดถึงผิดๆ 

‘โรคย้ำคิด ย้ำทำ’ หรือ ‘OCD’ ไม่ได้หมายถึงนิสัยชอบจัดของ ล้างมือบ่อยๆ เสมอไป ชวนมาทำความเข้าใจโรคทางจิตเวชนี้เสียใหม่ ก่อนส่งต่อความเชื่อผิดๆ ไปเรื่อยๆ 

3 mins read