เพื่อที่จะงดงาม คุณต้องถูกมองเห็นเสียก่อน แต่การมองเห็นก็มักทำให้คุณถูกล่า

On Earth We’re Briefly Gorgeous นิยายแนวอัตชีวประวัติของลูกเสี้ยวเวียดนาม-อเมริกัน คนนอกคอกของพระเจ้าผู้เลือกอะไรไม่ได้ นอกจากเขียนชีวิตของตนขึ้นมาผ่านจดหมายถึงแม่

7 min read