‘เงินหรือชีวิต’ : คู่มือจัดการความสัมพันธ์ของ ‘คนกับเงิน’

ชวนอ่านหนังสือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ชีวิตเรากับเงิน’ และแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้เงิน เพื่อชีวิตที่รุ่มรวยอย่างแท้จริง

5 min read

ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา : โลกเปลี่ยน ดีไซน์ต้องปรับ “เราจะร่วมกันออกแบบ ‘อนาคต’ ของไทยได้อย่างไร?”

ปาฐกถาบทนี้จะทำให้พบกับ ‘คำถามใหม่’ ซึ่งล้วนเป็นคำถามใหญ่เกี่ยวกับ ‘อนาคต’ ของโลก ของไทย และชีวิตของเราทุกคน

20 min read