Minari | จงเติบโตให้เหมือนต้นมินาริ บทเรียนของครอบครัวเกาหลีที่หยั่งรากบนผืนดินอเมริกา

มินาริ เรื่องราวของครอบครัวชาวเกาหลีใต้ที่อพยพมาตั้งรกรากในอเมริกา กำกับและเขียนบทโดย ลี ไอแซ็ค ชอง ชาวอเมริกัน-เกาหลีที่มีวัยเด็กเช่นเดียวกับในภาพยนตร์

5 min read

แอบดู Academy Museum of Motion Pictures พิพิธภัณฑ์แห่งโลกภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก!

สำรวจพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงทุกเรื่องราวและแรงบันดาลใจสำหรับคนรักหนังตั้งแต่อดีตไปสู่อนาคต

5 min read