มะริยะ ทะเคะอุชิ กับ Plastic Love เมื่อเพลงเก่าจากยุค 80 จุดกระแส City pop ให้กลับมาฮิต

เส้นทางชีวิตศิลปินของมะริยะ ทะเคะอุชิ และการกลับมาของเพลง Plastic Love

7 min read