เมื่อคนเราติด ‘กับดัก Productivity’ ที่ทำให้รู้สึกว่าทำดีแค่ไหนก็ไม่เคยพอ

ทำงานหนักแล้ว ก็ยังอยากทำหนักขึ้นอีก และรู้สึกผิดในเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน เป็นสัญญาณว่าเราอาจกำลัง ‘ติดกับดักผลผลิต’ อยู่ก็ได้ 

5 min read