Szondi-Test ภาพถ่าย 8 ใบ ที่บอกใบ้มุมมืดของใจและตัวตนเบื้องลึกที่เจ้าตัวปกปิดไว้

Szondi-Test แบบทดสอบจิตวิทยาในอดีตกับความพยายามหยั่งถึงใจและตัวตนที่ดำมืดของมนุษย์

7 min read