รู้จัก ‘ปฏิญญาเกาะเต่า’ วิถีสู่การยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่เป็นมากกว่าเรื่องของชาวเกาะ

สำรวจร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการดูแลปกป้องเกาะแก่งของไทยผ่าน ‘ปฏิญญาเกาะเต่า’

1 Min Read