small people EP.3: การนั่งลงเพื่อยืนหยัดต้านอยุติธรรมของ โรซ่า พาร์คส์

1 ธันวาคม 1955 หญิงคนดำชาวอเมริกันนาม โรซ่า พาร์คส์ (Rosa Parks) ตัดสินใจปฏิเสธคำขอของคนขับรถบัส ที่ขอให้เธอสละที่นั่งของเธอให้แก่ผู้โดยสารคนขาว

3 min read