อยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าเหงาใจ เพราะบางขณะของชีวิต อาจไม่ต้องการใครเท่า ‘เวลาส่วนตัว’

me time ทำให้เราเข้าใจตัวเองและผู้อื่น พร้อมสร้างความสัมพันธ์ที่ดูแลกันได้อย่างยืนยาว

3 min read