วิกฤต ‘สังคมสูงวัยแต่ยากจน’ ในเกาหลีใต้ กับทางออกสวัสดิการ ‘บริการฟรี’ จากชุมชน

เรียนรู้ทางออกวิกฤต ‘สังคมสูงวัยแต่ยากจน’ ในเกาหลีใต้ กับสวัสดิการ ‘บริการฟรี’ จากชุมชน

5 min read