ซิมโฟนีหมายเลข 10 ผลงานที่ยังไม่เสร็จของ บีโธเฟน ที่เพิ่งมาสมบูรณ์ด้วย AI หลังเวลาผ่านไป 194 ปี

194 ปีผ่านไปหลัง ‘บีโธเฟน’ สิ้นลม ดูเหมือนเทคโนโลยีสมัยใหม่จะทำให้บทเพลงที่สูญหายอย่าง ‘ซิมโฟนีหมายเลข 10’ ของคตีกวีชื่อก้องกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

6 min read