จากไฟไหม้บ้านในโลกความจริง สู่เกมจำลองชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

The Sims 4: Eco Lifestyle ภาคเสริมของ The Sims 4 ที่ชวนผู้เล่นมาใช้ชีวิตจำลองอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2 min read