จากเสาชิงช้าสู่ไคโร: เที่ยวทั่วโลกได้ในชั่วลัดนิ้วมือผ่านร้านหนังสือ World At The Corner 

ชวนออกเดินทางผ่านหน้ากระดาษในร้านหนังสือที่รวมงานของนักเขียนเอาไว้ทุกทวีป

7 min read