‘เงินหรือชีวิต’ : คู่มือจัดการความสัมพันธ์ของ ‘คนกับเงิน’

ชวนอ่านหนังสือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง ‘ชีวิตเรากับเงิน’ และแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงวิถีการใช้เงิน เพื่อชีวิตที่รุ่มรวยอย่างแท้จริง

5 min read