w©rld

รู้หรือไม่ ในแต่ละวัน จะมีโปรแกรมหมัดมวยเกิดขึ้นทุกวัน

โปรแกรมดังกล่าว ไม่มีโปรโมเตอร์ ไม่มีกรรมการ ไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า

บางครั้งเกิดขึ้นในที่ลับตา บางคราวก็เกิดในที่สาธารณะ

มวยที่ว่าไม่ใช่กีฬา แต่เป็นความรุนแรงและการคุกคาม ที่ผู้ชายทำกับคนที่ไม่มีทางสู้ อย่างเด็กและผู้หญิง

The Daily Fight มวยรายวัน ความรุนแรง ผู้หญิง เด็ก ผู้ชาย ร่างกาย เพศ ข่มขืน มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล เดนท์สุ ประเทศไทย dentsu thailand วันสตรีสากล

The Daily Fight มวยรายวัน ความรุนแรง ผู้หญิง เด็ก ผู้ชาย ร่างกาย เพศ ข่มขืน มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล เดนท์สุ ประเทศไทย dentsu thailand วันสตรีสากล

The Daily Fight มวยรายวัน ความรุนแรง ผู้หญิง เด็ก ผู้ชาย ร่างกาย เพศ ข่มขืน มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล เดนท์สุ ประเทศไทย dentsu thailand วันสตรีสากล

The Daily Fight มวยรายวัน ความรุนแรง ผู้หญิง เด็ก ผู้ชาย ร่างกาย เพศ ข่มขืน มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล เดนท์สุ ประเทศไทย dentsu thailand วันสตรีสากล

The Daily Fight มวยรายวัน ความรุนแรง ผู้หญิง เด็ก ผู้ชาย ร่างกาย เพศ ข่มขืน มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล เดนท์สุ ประเทศไทย dentsu thailand วันสตรีสากล

The Daily Fight มวยรายวัน ความรุนแรง ผู้หญิง เด็ก ผู้ชาย ร่างกาย เพศ ข่มขืน มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล เดนท์สุ ประเทศไทย dentsu thailand วันสตรีสากล

สถิติจากองค์กรอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ผู้หญิงจำนวน 1 ใน 3 ทั่วโลก ถูกทำร้ายและคุกคามจากคนในครอบครัว ทั้งทางร่างกาย เช่น ทุบตี และชำเราทางเพศ เช่น ถูกบังคับให้มีเพศสัมพันธ์

ขณะที่มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล องค์กรพัฒนาเอกชนที่ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศในประเทศไทย ระบุว่า มีเด็กและผู้หญิงไทยถูกทำร้ายเฉลี่ย 5 คนต่อวัน

ที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้น คือคนที่พบเห็นเหตุการณ์ กลับเลือกที่จะเพิกเฉยมากกว่าเข้าไปช่วยเหลือ ด้วยเหตุผล ‘ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัว’

สถิติความรุนแรงต่อผู้หญิง ไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่ทั่วโลก จึงเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

ในวาระ ‘วันสตรีสากล’ 8 มีนาคม พ.ศ.2563 มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล และบริษัท เดนท์สุ (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมมือกันสร้างความตระหนักถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้น ผ่านคลิปวิดีโอ The Daily Fight : มวยรายวัน จำลองเหตุการณ์ความรุนแรงที่ผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกกระทำ

เพื่อบอกว่า “คุณช่วยหยุดเหตุการณ์แบบนี้ได้” แค่ โทร.1300 สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ที่เปิดรับตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องกังวลว่า คุณจะได้รับอันตรายจากการทำสิ่งที่ควรทำ

เพราะการที่ผู้หญิงหรือเด็กถูกทำร้าย คือการคุกคาม

เพราะการที่ผู้หญิงหรือเด็กถูกทำร้าย คือเรื่องผิดกฎหมาย (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐)

เพราะการที่ผู้หญิงหรือเด็กถูกทำร้าย คือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไป ไม่ว่าในที่สาธารณะหรือที่บ้าน

ร่วมกันหยุดมวยรายวัน

ร่วมกันหยุดภาพความรุนแรงเหล่านี้

เพราะไม่มีใครในโลกนี้สมควรถูกทำร้าย

ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นหญิง ชาย หรือเพศใดก็ตาม.

The Daily Fight มวยรายวัน ความรุนแรง ผู้หญิง เด็ก ผู้ชาย ร่างกาย เพศ ข่มขืน มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล เดนท์สุ ประเทศไทย dentsu thailand วันสตรีสากล

The Daily Fight มวยรายวัน ความรุนแรง ผู้หญิง เด็ก ผู้ชาย ร่างกาย เพศ ข่มขืน มูลนิธิหญิงไทยก้าวไกล เดนท์สุ ประเทศไทย dentsu thailand วันสตรีสากล