ปกรณ์ ลี้สกุล CEO Finema

นักธุรกิจผู้สนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

  • Contact

6 บทความ

ชีวิต = กระบวนการ (3) : วิธีสร้างกระบวนการที่ดีและเล็งผลลัพธ์ที่มากกว่าเงิน

ก้าวแรกของการสร้างกระบวนการที่ดี คือ ‘ลองผิดลองถูก’ ลองไปเรื่อยๆ แล้วสังเกตกระบวนการที่ทำให้เกิดและไม่เกิดผลลัพธ์

3 min read

ทำไมโลกวันนี้ ‘เปลี่ยน’ เร็ว?

ดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ space และ time หดสั้นจนเข้าใกล้ ‘ศูนย์’

5 min read

Future Skill : มนุษย์ที่ ‘กลม’ จะอยู่รอดในอนาคต

อนาคตต้องการ ‘ความเป็นมนุษย์’ ซึ่งเป็นทักษะ Soft Skill ที่เอไอและหุ่นยนต์ยังไม่สามารถเลียนแบบได้

5 min read

รู้จัก Digital Identity นวัตกรรมสุดท้ายที่จะเปลี่ยนโลกให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ใครที่คิดว่า โลกวันนี้เปลี่ยนมากแล้ว โลกหลัง Digital Identity จะเปลี่ยนจนน่าตกใจ เพราะ ‘ตัวตน’ ซึ่งเป็นสิ่งสมมติที่สุดในโลก ได้กลายเป็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว

5 min read

ชีวิต = กระบวนการ (1) : เลิกหมกหมุ่นแต่ผลลัพธ์ ด้วย 2 คำถามสร้างกระบวนการ

เราดำรงอยู่เพื่ออะไร และอะไรคือสิ่งที่เราอยากทำ แม้ไม่ได้เงิน

5 min read

ชีวิต = กระบวนการ (2) : ‘ความเข้าใจพนักงาน’ จะสร้างกระบวนการที่ดีในองค์กร

ความเข้าใจอาจฟังดูนามธรรม แต่จริงๆ แล้วเป็นเรื่องธรรมดา ขอแค่เข้าใจว่าพนักงานก็ต้องการมีความสุขในชีวิต และระหว่างการทำงาน

3 min read