ปกรณ์ ลี้สกุล CEO Finema

นักธุรกิจผู้สนใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

  • Contact

3 บทความ

ทำไมโลกวันนี้ ‘เปลี่ยน’ เร็ว?

ดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และสมาร์ทโฟน คือตัวแปรสำคัญที่ทำให้ space และ time หดสั้นจนเข้าใกล้ ‘ศูนย์’

5 min read

Future Skill : มนุษย์ที่ ‘กลม’ จะอยู่รอดในอนาคต

อนาคตต้องการ ‘ความเป็นมนุษย์’ ซึ่งเป็นทักษะ Soft Skill ที่เอไอและหุ่นยนต์ยังไม่สามารถเลียนแบบได้

5 min read

รู้จัก Digital Identity นวัตกรรมสุดท้ายที่จะเปลี่ยนโลกให้เป็นดิจิทัลโดยสมบูรณ์

ใครที่คิดว่า โลกวันนี้เปลี่ยนมากแล้ว โลกหลัง Digital Identity จะเปลี่ยนจนน่าตกใจ เพราะ ‘ตัวตน’ ซึ่งเป็นสิ่งสมมติที่สุดในโลก ได้กลายเป็นดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว

5 min read