©ulture

หัวลำโพงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

ตั้งแต่ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศงดเดินขบวนรถท่องเที่ยวและรถเชิงพาณิชย์ทั้งสิ้น 42 ขบวน เพื่อเป็นไปตามนโยบาย ศบค. ที่ต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

จากชานชาลาที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกสารทิศในวันนี้กลับเงียบเหงา

รถร้านค้าที่เคยวางของขายกลับถูกล็อคไว้อย่างแน่นหนา

ช่องหน้าต่างโบกี้รถไฟกลับว่างเปล่าไร้ผู้คนมาเติมเต็ม

จะมีก็เพียงพนักงานทำความสะอาดที่ยังคงทำงานเดินสวนกันไปมากับนกพิราบตัวน้อยที่เหมือนกำลังเดินสำรวจที่แห่งนี้อยู่ว่าเหตุใดผู้คนที่เคยมีมากกลับหายไป

นาฬิกาที่ติดไว้บอกเวลาเหนือชานชาลายังเดินอยู่

แต่ดูเหมือนว่าเวลาของที่แห่งนี้ได้ถูกหยุดลงชั่วขณะ

ไม่มีใครรู้ว่าหัวลำโพงที่คุ้นเคยนั้นจะกลับมาให้เห็นอีกครั้งเมื่อไร

หรือต้องรอจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น

ก็ได้แต่หวังว่า…ไม่ช้าก็เร็ว

 

#PHOTOESSAY #สถานีรถไฟกรุงเทพ #หัวลำโพง #becommon
‘ห้วงเวลาหยุดชะงักของหัวลำโพงที่เคยคลาคล่ำไปด้วยผู้คน’
#PHOTOESSAY #สถานีรถไฟกรุงเทพ #หัวลำโพง #becommon
ช่องหน้าต่างโบกี้รถไฟกลับว่างเปล่าไร้ผู้คนมาเติมเต็ม
#PHOTOESSAY #สถานีรถไฟกรุงเทพ #หัวลำโพง #becommon
นาฬิกาที่ติดไว้บอกเวลาเหนือชานชาลาก็ยังคงเดินอยู่ แต่ดูเหมือนว่าเวลาของที่แห่งนี้ได้ถูกหยุดลงไว้ชั่วขณะ
#PHOTOESSAY #สถานีรถไฟกรุงเทพ #หัวลำโพง #becommon
นกพิราบตัวน้อยที่เหมือนกำลังเดินสำรวจสถานที่
#PHOTOESSAY #สถานีรถไฟกรุงเทพ #หัวลำโพง #becommon
ชานชาลาที่เคยเต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วทุกสารทิศในวันนี้กลับเงียบเหงา
#PHOTOESSAY #สถานีรถไฟกรุงเทพ #หัวลำโพง #becommon
รถร้านค้าที่ต้องปิดตัวลงชั่วคราว
#PHOTOESSAY #สถานีรถไฟกรุงเทพ #หัวลำโพง #becommon
สถานีรถไฟในวันที่ไม่เหมือนเดิม
#PHOTOESSAY #สถานีรถไฟกรุงเทพ #หัวลำโพง #becommon
พนักงานที่ทำงานอยู่ภายในสถานีขณะกำลังเดินผ่านโบกี้รถไฟที่ไร้ผู้โดยสาร
#PHOTOESSAY #สถานีรถไฟกรุงเทพ #หัวลำโพง #becommon
หัวลำโพงที่เราคุ้นเคยนั้นคงจะกลับมาให้เห็นอีกครั้ง…ไม่ช้าก็เร็ว