©ulture

“ไม่ว่าร้านค้าของพวกเขา และเธอจะเคลื่อนที่ไปแห่งหนใด ก็จะเกิดสังคมย่อมๆ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเสมอ”

“กับข้าวมั้ยจ้ะ  กับข้าว..” แม่ค้าเสียงหวานลากเสียงร้องเรียกลูกค้าที่อยู่ในซอย
ให้ออกมาหาซื้อวัตถุดิบเพื่อทำกับข้าวในช่วงเช้า
พืช ผักสีเขียว ที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก
ต่างถูกแขวนไว้อยู่ตามตะขอพ่วงข้างของรถสองล้อที่ถูกต่อเติม สำหรับการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
.
เมื่อรถจอดสนิท บรรดาแม่บ้านก็เดินจะออกมาซื้อหาวัตถุดิบที่ต้องการ
พร้อมกับบทสนทนาที่ไม่ได้มีแค่คำถามของราคาสินค้าอย่างเดียว
มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม ดิน ฟ้า อากาศ หรือแม้แต่ละครตอนที่เพิ่งฉายไปเมื่อคืนก่อน
ก็ถูกนำมาพูดคุยได้หมด
.
ดูเผินๆ แล้วก็คล้ายกับได้เกิดสังคมย่อมๆ ขึ้น ชั่วขณะหนึ่ง
.
ก็คงไม่ต่างจาก…
รถขายต้นไม้ รถขายที่นอน รถขายไม้กวาด
รถย้อมผ้า รถขายน้ำ ฯลฯ
ที่ไม่ว่าร้านค้าของพวกเขา และเธอจะเคลื่อนที่ไปแห่งหนใด
ก็จะเกิดสังคมย่อมๆ ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายเสมอ
.
ความสัมพันธ์แบบนี้ ดูเผินๆ เหมือนเป็นเรื่องแต่งในสังคมเมืองยุคใหม่ และพบเจอได้ยาก
ไม่ต่างจากรถเร่ที่นับวันจะน้อยลงทุกที.

 

#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายกับข้าวขวัญใจแม่บ้าน
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายขนุน ผลไม้ที่มีผลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายผลไม้ในไซด์ก่อสร้าง
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถจักรยานที่รับย้อมผ้าสีดำถึงหน้าบ้าน
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายเสื่อพลาสติกสีสันสดใส
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายต้นไม้หลากสายพันธุ์
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายกรรไกร กรรไกรตัดเล็บและอุปกรณ์ตกแต่งเล็บ
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายไม้กวาด
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายรองเท้า ฟุตบอล หมวก พวงพลาสติกตากผ้า หนังสติ๊ก ฯลฯ
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายน้ำชง พร้อมด้วยขนมและลูกอม
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายที่นอนและหมอน
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายโต๊ะไม้ เตียงไม้และเก้าอี้ไม้
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายสติกเกอร์และยางปัดน้ำฝน
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายขนมแผง ถั่ว แคปหมู ผลไม้แช่อิ่ม ฯลฯ
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถพุ่มพวง ซึ่งที่มาของชื่อนั้นน่าจะมาจากการที่คนขายห้อยสินค้า “เป็นพุ่มเป็นพวง” นั่นเอง
#รถเร่ #รถขายของเคลื่อนที่ #photoessay #culture
รถขายผลไม้พร้อมรับประทาน