©ulture

“หากมองดีๆ สิ่งประดิษฐ์หรือวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ ต่างมีไว้เพื่อป้องกันเหตุ ก่อนที่ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ้น”

“อันนี้คือชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าที่เสียแล้วกับยางมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว”
ลุงดำ พ่อค้าขายพวงมาลัยชี้ให้ดูสิ่งประดิษฐ์ที่ล้อรถยนต์ ซึ่งเขาประดิษฐ์ขึ้นมา เพื่อเอาไว้ป้องกันสุนัขฉี่
.
“ดูสิ มันกัดจนล้อแม็กซ์เป็นรอยด่าง”
‘มัน’ ที่แกว่านี้หมายถึง ‘ฉี่’ ของสุนัข
.
นอกจากลุงดำ หลายคนก็คงเจอปัญหาเหมือนกัน บ่อยครั้งเราจึงเห็นวัสดุเหลือใช้ อย่างแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดที่มีขนาดใหญ่จนสามารถล้อมรถได้ทั้งคัน
แผ่นไม้อัด ขวดน้ำมันพืช แผ่นป้ายโฆษณา กระดาษลัง ขวดน้ำ หรือแม้กระทั่งยางรถจักรยาน ยางรถมอเตอร์ไซค์ ฯลฯ
ถูกนำมาวางข้างๆ ล้อรถที่จอดตามซอกซอยน้อยใหญ่ ซึ่งมีสุนัขอาศัยอยู่
.
หากมองดีๆ สิ่งประดิษฐ์หรือวัสดุเหลือใช้เหล่านี้
ต่างมีไว้เพื่อป้องกันเหตุ ก่อนที่ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ้น
ดังสำนวนสุภาษิตไทยที่ว่า กันไว้ย่อมดีกว่าแก้.

 

#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
แผ่นพลาสติกซึ่งมีขนาดใหญ่พอที่จะล้อมรถยนต์ได้ทั้งคัน เพื่อป้องกันล้อรถจากรอยฉี่ของสุนัข
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
แผ่นพลาสติกเหลือใช้ที่ถูกนำมาวางป้องกันล้อรถในซอยย่านพระราม 4
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
ที่กันสุนัขฉี่ ที่ทำมาจากเศษไม้อัด
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
ขวดน้ำมันพืชใส่น้ำ วัสดุเหลือใช้ที่ถูกนำมาวางไว้ข้างล้อรถยนต์
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
แผ่นป้ายโฆษณาเก่าก็ถูกนำมาใช้เช่นกัน
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
แผ่นพลาสติกเก่าสีเขียวที่นำมาปกป้องล้อรถยนต์ก่อนที่ล้อจะเกิดรอยด่าง
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
ป้องกันสียังไม่พอ ล้อก็ต้องได้รับการปกป้องด้วยเช่นกัน
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
ยางล้อรถจักรยานที่ถูกนำมาวางเพื่อป้องกันล้อรถยนต์
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
“หากมองดีๆ สิ่งประดิษฐ์หรือวัสดุเหลือใช้เหล่านี้ ต่างมีไว้เพื่อป้องกันเหตุ ก่อนที่ปัญหาต่างๆ จะเกิดขึ้น”
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
อุปกรณ์ป้องกันล้อที่ทำขึ้นมาจากเศษไม้เหลือใช้
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
“ที่กันสุนัขฉี่ วัสดุเหลือใช้ที่อยู่ข้างล้อ”
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
แผ่นพลาสติกสีเหลืองที่วางไว้ป้องกันสุนัขฉี่ใส่ล้อหรือที่เรียกว่า Urine making ซึ่งเป็นพฤติกรรมของสัตว์ในการประกาศอาณาเขตของตน
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
“อันนี้คือชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าที่เสียแล้วกับยางมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว” ลุงดำ พ่อค้าขายพวงมาลัยที่ประดิษฐ์อุปกรณ์นี้ขึ้นมาเอง
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
ขวดน้ำ อุปกรณ์ที่กันสุนัขฉี่ที่วางไว้ข้างล้อรถยนต์ ซึ่งพบเห็นได้บ่อยครั้งในซอยหมู่บ้านจัดสรร
#photoessay #วัสดุเหลือใช้ #ที่กันสุนัขฉี่ #ล้อรถยนต์ #CULTURE #common
“กันไว้ย่อมดีกว่าแก้”