©ulture

“ถ้าข้าตาย ข้าจะมาอยู่ที่นี่”

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวง รัชกาลที่ ๓ เมื่อครั้งดำรงพระยศพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงรับสั่งในวันที่เสด็จมาคุมงานก่อสร้าง ณ พระแท่นที่ประทับใต้ต้นพิกุลข้างพระอุโบสถ วัดราชโอรส

วัดที่พระองค์ทรงปฏิสังขรขึ้นใหม่ เนื่องจากมีความผูกพันทางใจสองสามประการ

หนึ่ง พระปัยยิกา (ยายทวด) เคยมีนิวาสสถานอยู่ย่านนี้ จึงทรงมีพระญาติอยู่มาก

สอง เป็นวัดที่พระชนกและพระชนนี (รัชกาลที่ ๒ และสมเด็จพระศรีสุลาไลย) ทรงให้การทำนุบำรุง

สาม ก่อนออกยกทัพไปสกัดทัพพม่า หลังจากมีข่าวลือว่าจะมาตีไทย พระองค์ได้เสด็จประทับแรมที่หน้าวัด ทำพิธีเบิกโขลนทวาร แล้วทรงอธิษฐานขอให้การศึกสงครามลุล่วงด้วยดี

ทุกสิ่งเป็นดังคำอธิษฐาน เพราะสุดท้ายเมื่อยกทัพไปถึงด่านเจดีย์สามองค์ ทัพพม่าที่ว่าจะมารุกรานกลับไร้วี่แวว

เมื่อเสด็จกลับถึงพระนครโดยสวัสดิภาพ พระองค์ทรงโปรดให้ปฏิสังขรณ์วัดขึ้นใหม่ และเปลี่ยนชื่อแต่เดิมจาก ‘วัดจอมทอง’ เป็นชื่อ ‘วัดราชโอรส’ ตามที่พระบรมราชชนกโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อันหมายถึง วัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนา

นอกจากประวัติที่มา วัดราชโอรสยังโดดเด่นด้านสถาปัตย์ เพราะ ‘เป็นวัดแรกที่คิดสร้างออกนอกแบบอย่างวัด ซึ่งสร้างกันเป็นสามัญ’

เพราะโบสถ์วิหารนั้นไร้ช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์แบบโบราณ แต่กลับใช้ศิลปกรรมแบบจีนมาผสมผสานกับไทยได้อย่างประณีตกลมกลืน

๑๔ ปีผ่านไป วัดแห่งนี้จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามพระราชหทัย

“เป็นวัดที่สร้างขึ้นได้อย่างงดงามที่สุดของบางกอก” จอห์น ครอเฟิร์ด (John Crawfurd) ราชฑูตจากอังกฤษที่เข้ามาทำการค้าในสมัยนั้น บันทึกเอ่ยชมวัดราชโอรส

ต่อมาภายหลังเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ในหลวง รัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระบรมสรีรังคารมาบรรจุไว้ ณ พระพุทธอาสน์ของพระประธานในพระอุโบสถ

แล้วทรงเติมสร้อยให้ชื่อ จากวัดราชโอรสเป็น ‘วัดราชโอรสาราม’ โดยต่อมาถือกันว่า เป็นพระอารามหลวงประจำรัชกาลที่ ๓…

เรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมด คือประวัติศาสตร์ที่คุณสามารถค้นหาได้จากกูเกิ้ล ซึ่งสำหรับคนถ่ายรูปอย่างผม ถือเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้ศึกษา

เพราะการถ่ายภาพไม่ได้ใช้แค่ดวงตา หรือการมองเห็นตามกฎฟิสิกส์ที่แสงตกกระทบวัตถุแล้วสะท้อนมาที่จอประสาทตาเท่านั้น

บางครั้งการได้รู้จักและเข้าใจสิ่งที่ถ่าย จากการศึกษาประวัติที่มา ก็ทำให้เราได้เห็นความงามที่ซ่อนอยู่

ความงามที่อยู่ลึกลงไป และไกลกว่าระยะสายตา.

 

#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง
พระวิหารขนาดใหญ่ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ปูนปั้น
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง
ทวารบาลตามศิลปะแบบจีนที่สร้างจากกระเบื้องเคลือบตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถด้านหลัง
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
เจดีย์หินแบบจีน หรือ ถะ ที่ตั้งอยู่ทางด้านหลังพระอุโบสถ
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ลวดลายทางเดินด้านนอกพระวิหารที่ถูกตกแต่งด้วยกระเบื้องเคลือบ
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ทวารบาลตามศิลปะแบบจีนหน้าตาถมึงทึงยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูพระอุโบสถ
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ซุ้มประตูทางเข้าสู่ตัวพระอุโบสถซึ่งเป็นซุ้มประตูแบบจีน
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ด้านในพระสงฆ์ขณะกำลังประกอบพิธีกรรมตามแบบไทย ด้านนอกคือรูปปั้นตามศิลปะจีน
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
หน้าบันพระอุโบสถถูกประดับประดาด้วยกระเบื้องสี แต่งเป็นรูปแจกันดอกเบญจมาศและรูปสัตว์มงคลต่างๆ ของจีน
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ตุ๊กตาอับเฉา ที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระวิหารพระพุทธไสยาสน์
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
หน้าบันพระวิหารพระพุทธไสยาสน์ มี รูปไก่ สัตว์ประจำปีระกา ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๓
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
พระวิหารพระพุทธไสยาสน์ (พระวิหารพระนอน)
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
พระแท่นที่ประทับของรัชกาลที่ 3 ใต้ต้นพิกุลข้างพระอุโบสถ ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นหมื่นเจษฎาบดินทร์ เมื่อทรงเสด็จมาทรงคุมงานก่อสร้างและเล่ากันว่าพระองค์เคยรับสั่งไว้ว่า “ถ้าข้าตาย ข้าจะมาอยู่ที่นี่”
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
พระอุโบสถเมื่อมองจากด้านในพระวิหารพระนอน
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
บรรยากาศยามเย็นบริเวณด้านหลังพระอุโบสถ
#Photo Essay #วัดราชโอรส #วัดจอมทอง #วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
วัดราชโอรสเป็นวัดแรกที่คิดสร้างออกนอกแบบอย่างวัดทั่วไปในสมัยนั้น มีซุ้มทางเข้าแบบจีน ไม่มีช่อฟ้าใบระกาแบบโบราณ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นศิลปะแบบจีน

 

แผนที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหาร : https://goo.gl/maps/hTcajGuBez92