life

สายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมานอกจากจะทำให้รถติดมากขึ้นกว่าปกติแล้ว กลับยังทำให้มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน

และซอยสวนพลูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มีน้ำท่วมขังรอการระบาย

จากผู้คนที่เคยใช้ชีวิตกันตามปกติกลับวุ่นวายและเร่งรีบ

จากถนนที่เคยมองเห็นเส้นจราจรกลับมีน้ำมาบดบังคล้ายลำคลอง

จากทางเท้าที่เคยมีไว้เพื่อให้ผู้คนได้สัญจรกลับมีรถขึ้นมาวิ่ง

ทุกสิ่งทุกอย่างดูผิดที่ผิดทางไปเสียหมด

และในทุกครั้งที่ฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำก็มักจะท่วมอย่างนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติ

หรือว่าสิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับเมืองนี้ไปเสียแล้ว

และเราจะยอมรับสภาพปกติอันไม่ปกติเช่นนี้จริงๆ หรือ?

สภาพปกติอันไม่ปกติในเมืองที่มีสโลแกนอันสวยหรูที่ว่า ‘ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว’

#PHOTOESSAY #น้ำท่วม #น้ำรอการระบาย #กรุงเทพฯ #LIFE #becommon
‘ชีวิตดีๆ ที่ซอยสวนพลู’
#PHOTOESSAY #น้ำท่วม #น้ำรอการระบาย #กรุงเทพฯ #LIFE #becommon
พี่พนักงานรักษาความปลอดภัยขณะกำลังเดินกลับบ้านบนทางเดินที่เต็มไปด้วยน้ำขัง
#PHOTOESSAY #น้ำท่วม #น้ำรอการระบาย #กรุงเทพฯ #LIFE #becommon
จากทางเท้าที่เคยมีไว้เพื่อให้ผู้คนได้สัญจรก็กลับมีรถขึ้นมาวิ่ง
#PHOTOESSAY #น้ำท่วม #น้ำรอการระบาย #กรุงเทพฯ #LIFE #becommon
ทุกสิ่งทุกอย่างจากที่เคยปกติ กลับดูวุ่นวายไปเสียหมด
#PHOTOESSAY #น้ำท่วม #น้ำรอการระบาย #กรุงเทพฯ #LIFE #becommon
น้ำรอการระบาย
#PHOTOESSAY #น้ำท่วม #น้ำรอการระบาย #กรุงเทพฯ #LIFE #becommon
หลังจากที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงทำให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพฯ มีน้ำท่วมขังและซอยสวนพลูก็เป็นหนึ่งในนั้น
#PHOTOESSAY #น้ำท่วม #น้ำรอการระบาย #กรุงเทพฯ #LIFE #becommon
‘ทุกๆ ครั้งที่ฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำก็มักจะท่วมอย่างนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติ หรือว่าสิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับเมืองนี้ ไปเสียแล้ว’
#PHOTOESSAY #น้ำท่วม #น้ำรอการระบาย #กรุงเทพฯ #LIFE #becommon
‘กรุงเทพฯ ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว’