life

“ถ้าใครรู้ว่าเสี่ยง ก็ปิดจมูก ใส่หน้ากากไป”

ม่านสีเทาที่บดบังทัศนียภาพของกรุงเทพฯ อาจดูคล้ายหมอก แต่ความจริงคือ PM2.5 หรือฝุ่นขนาดเล็กอันตราย
.
“เมื่อ พ.ศ.2556 องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดอย่างเป็นทางการ ให้ฝุ่นพิษ PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง”
.
บางส่วนจากคำแถลงของกลุ่ม NGOs ด้านสิ่งแวดล้อม ที่เรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐบาลเร่งแก้ปัญหามลพิษทางอากาศโดยเร่งด่วน ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา
.
“ฝุ่น PM 2.5 เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรในประเทศไทย ประมาณ 37,500 คนต่อปี”
กลุ่ม NGOs อ้างอิงรายงานขององค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2558 ในคำแถลงการณ์ เพื่อตอกย้ำถึงปัญหา
.
“วันนี้ ปัญหา PM 2.5 …เกิดจากการจราจร 72% เผาวัชพืช 15% อุตสาหกรรม 5%” คือถ้อยคำที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงที่มาของปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานคร ก่อนทิ้งท้ายว่า “ถ้าใครรู้ว่าเสี่ยง ก็ปิดจมูก ใส่หน้ากากไป”
.
ใครบางคนบอกว่า นายกรัฐมนตรีควรเสนอทางออกที่เข้าท่ากว่านี้ ผ่านมาตรการที่เป็นรูปธรรม มากกว่าจะโยนภาระมาที่ประชาชน
.
มองในแง่ดี บางทีภาครัฐอาจมีมาตรการ เพียงแต่อาจขยับตัวช้า และกำลังตั้งท่า เพื่อจะจัดการปัญหาอย่างจริงจัง
.
โลกสวยไปหรือเปล่า อาจใช่ แต่ท่ามกลางวิกฤต การมีความหวังคือพลังสำคัญ แม้ว่าสิ่งรอบด้านโดยเฉพาะภาครัฐจะทำให้หลายคนรู้สึกสิ้นหวัง
แต่การจะเดินออกจากวิกฤตได้ เราทุกคนต้องหันหน้าเข้าหากัน แล้วจับมือให้มั่น ร่วมกันหาทางออก
.
เพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน และป้องกันไม่ให้วิกฤตนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ฤดูฝุ่นมาเยือนในประเทศที่รัฐบาลไม่มีบริการหลังการขาย

 

#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
ภาพของกรุงเทพฯ ชั้นในเมื่อมองจากฝั่งบางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
ฝุ่น PM 2.5 ที่ปกคลุมตึกสูงย่านบางรัก
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของกลุ่ม NGOs ด้านสิ่งแวดล้อม
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
ภาพบรรยากาศกรุงเทพในวันที่ท้องฟ้าเป็นสีเทา
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
ประชาชนที่สวมใส่หน้ากากหลังจากสถานการณ์ฝุ่นในเมืองใหญ่ยังไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้น
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
“วันนี้ ปัญหา PM 2.5 …เกิดจากการจราจร 72% เผาวัชพืช 15% อุตสาหกรรม 5%” นายกฯ
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
เรือลำน้อยขณะลอยเหนือแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่ค่าฝุ่นในกรุงเทพฯ สูงติดอันดับ 7 ของโลก
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
สมุทรปราการ เมืองที่เคยมีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงถึง 304 มคก./ลบ.ม. จากการวัดค่าของกรมควบคุมมลพิษ ( 1 ธ.ค.61 – 7 ม.ค.62 )
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
“เมื่อ พ.ศ.2556 องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดอย่างเป็นทางการ ให้ฝุ่นพิษ PM 2.5 จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 ของสารก่อมะเร็ง”
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
“ม่านสีเทาที่บดบังทัศนียภาพของกรุงเทพฯ อาจดูคล้ายหมอก แต่ความจริงคือ PM 2.5”
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
เมืองสีเทา
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
“ถ้าใครรู้ว่าเสี่ยง ก็ปิดจมูก ใส่หน้ากากไป”
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
“ฝุ่น PM 2.5 เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของประชากรในประเทศไทย ประมาณ 37,500 คนต่อปี”
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
ป้ายข้อความของกลุ่ม NGOs ที่เดินเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐบาลเร่งแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผ่านมา
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
บรรยากาศบริเวณท่าเรือข้ามฝากฝั่งบางกระเจ้า ที่มีฉากหลังเป็นตึกสูงซึ่งต่างก็ถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่น PM 2.5
#photoessay #PM2.5 #ฝุ่น #CULTURE #common
กรุงเทพ…ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว