เทคโนโลยีสุขภาพจิตในวันข้างหน้า หรือเราอาจต้องพึ่งพาปัญญาประดิษฐ์เพื่อเยียวยาจิตใจ

มองอนาคตของเทคโนโลยีเพื่อดูแลจิตใจให้แข็งแรงและเยียวยารักษาสุขภาพจิตสำหรับผู้ป่วย

5 min read

อาการทางจิตไม่ใช่คำด่าสนุกปาก หยุดสร้างตราบาปให้กัน ด้วยความเคารพในมนุษย์เท่ากัน

ขบคิดถึงเหตุผลและความไม่เหมาะสมจากการใช้ชื่อโรคและคำสื่ออาการป่วยทางจิตเวชมาเป็นคำด่าทอหรือคำตำหนิ

5 min read