กรกฎา-สิงหาเดือด! ประมวลภาพสัญญาณเตือนจากธรรมชาติในรูปแบบของภัยพิบัติทั่วโลก

สรุปเหตุการณ์ภัยธรรมชาติรอบโลกที่เกิดขึ้นในช่วงกลางปี 2564

15

ชีวิตปกติอันไม่ปกติที่ซอยสวนพลู ‘ชีวิตดีๆ ที่ลงตัว’ ของกรุงเทพมหานคร?

ในทุกครั้ง ที่ฝนตกลงมาอย่างหนักน้ำก็มักจะท่วมอย่างนี้จนกลายเป็นเรื่องปกติ หรือว่าสิ่งเหล่านี้คือวิถีชีวิตที่อยู่คู่กับเมืองๆ นี้ ไปเสียแล้ว และเราจะยอมรับความปกติอันไม่ปกติเช่นนี้จริงๆ หรือ?

8