Toxic Positivity ไม่ไหวบอกไหว เพราะการคิดบวกมากเกินไปเป็นพิษต่อใจได้เหมือนกัน

มองโลก ตัวเอง และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวตามความเป็นไปที่เกิดขึ้นจริง

5 min read

5 สเต็ป ฝึกใจให้เจอสุข โดยนักวิทยาศาสตร์พฤติกรรม

นี่คือ 5 ขั้นตอนง่ายๆ ที่นักวิทยาศาสตร์พฤติกรรมแนะนำให้ฝึกฝน เพื่อค้นพบความสุขที่ยั่งยืน

5 min read